Inloggen

Resultaten

CP 436
Opstellen plan leegstand niet-woningen
CP 437
Promotie verschillende transport en vervoersmogelijkheden
CP 438
Uitwerken sportvisie
CP 440
Ontwikkelen Baronie van Cranendonck
CP 441
Brug voor natuur en langzaam verkeer Budel-Dorplein
CP 454
Opstellen integraal beleid voor sociaal domein
Afgedaan
CP 455
Uitwerken visie op het onderwijs
CP 465
Opstellen kadernota integrale veiligheid 2019-2022
BO 250
De verordening doelmatigheid en doeltreffendheid in A2-verband actualiseren en vaststellen
CP 384
Wonen op maat faciliteren

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2020

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2021

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2022

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

Gemeenteraad

30-12-2019

Uitvoeren en college informeren

30-12-2019

Gemeenteraad

30-12-2019

Gemeenteraad

30-12-2019

Gemeenteraad

30-12-2019

Gemeenteraad

30-12-2019 (Afgedaan)

Uitvoeren en college informeren

30-12-2019

Gemeenteraad

30-12-2019

nader te bepalen

31-12-2019

Collegevoorstel

31-12-2019