Inloggen

Resultaten

BO 317
Opstellen gebiedsvisie Nassau Dietzkazene
CP 416
Ontsluiting en bereikbaarheid industrieterreinen
CP 386
uitvoeren woningbouwprogramma 2017-2021
CP 419
Station personenvervoer Budel-Schoot
CP 418
Snelfietsroute Eindhoven-Weert
CP 417
Veiligheid wandelaars en fietsverkeer
CP 407
klimaat: minder verharde oppervlakte
CP 408
Waterhuishouding buitengebied
CP 409
Centrumplan Budel
CP 411
Uitvoering GVVP

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2021

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2022

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2024

jan

feb

maa

Gemeenteraad

30-06-2021

Collegevoorstel

01-01-2021 t/m 01-12-2021

Uitvoeren en college informeren

30-12-2021

Collegevoorstel

01-01-2021 t/m 30-12-2021

Collegevoorstel

01-01-2021 t/m 30-12-2021

Collegevoorstel

01-01-2020 t/m 31-12-2021

Uitvoeren en college informeren

30-12-2022

Uitvoeren en college informeren

30-12-2022

Uitvoeren en college informeren

30-12-2022

Uitvoeren en college informeren

30-12-2022