Contrast Groter
Inloggen

Resultaten

BO 742
Zienswijze GR ODZOB
Nieuw
BO 631
IHP Integraal huisvestingsplan onderwijs
BO 317
Opstellen gebiedsvisie Nassau Dietzkazene
BO 587
Vaststellen subsidiebeleid (cultuur)
TZ 696
financiële impact stoppen AZC
MO 703
Motie Cultuur (kerkje)
MO 704
Motie verlichting fietspaden
MO 705
Motie Cultuur inclusief
CU 710
Uitvoeringsprogramma woningbouw voor de korte, middellange en lange termijn
CU 711
Voorrang voor eigen inwoners bij nieuwbouw en een zelfbewoningsplicht

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2024

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2025

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2026

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2027

jan

Gemeenteraad

06-06-2023

datum/soort mijlpaal nog te bepalen

30-06-2023

datum/soort mijlpaal nog te bepalen

30-06-2023

Raadsinformatiebrief

30-06-2023

datum/soort mijlpaal nog te bepalen

30-06-2023

Raadsinformatiebrief

30-06-2023

Raadsinformatiebrief

30-06-2023

Raadsinformatiebrief

30-06-2023

Gemeenteraad

30-06-2023

Gemeenteraad

30-06-2023