Inloggen

Resultaten

MO 559
grondbeleid
Nieuw
MO 560
Veiligheid in de kernen
Nieuw
TZ 561
Reactie bestuur GRSA2 op zienswijzen begroting
Nieuw
TZ 562
Werksessie gemeenteraad begroting afval
Nieuw
TZ 539
Informatieavond veiligheid
Afgedaan
BO 550
Transitievisie Warmte: vaststellen uitgangspunten
TZ 475
evaluatie van de inzet van arbeidsmakelaar (sociaal makelaar is afgerond)
BO 552
Transitievisie warmte: concept visie
CP 442
vaststellen evenementenbeleid
CP 424
Herzien subsidiesystematiek en accommodatiebeleid

nov

dec

2021

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2022

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2024

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

mijlpaal nog te bepalen

05-01-2021

mijlpaal nog te bepalen

05-01-2021

mijlpaal nog te bepalen

05-01-2021

mijlpaal nog te bepalen

05-01-2021

Informatieavond

31-01-2021

Gemeenteraad

09-02-2021

Raadsinformatiebrief

31-03-2021

Informatieavond

31-03-2021

Collegevoorstel

14-04-2021

Raadsinformatiebrief

21-04-2021

Collegevoorstel

30-04-2021

Gemeenteraad

30-06-2021