Inloggen

Resultaten

TZ 487
deregulering APV
BO 500
bestemmingsplan Budel en Budel-Dorplein
BO 504
cultureel erfgoed
BO 317
Opstellen gebiedsvisie Nassau Dietzkazene
TZ 477
streefbeeld afvalinzameling - evaluatie & werkbijeenkomst
CP 416
Ontsluiting en bereikbaarheid industrieterreinen
CP 386
uitvoeren woningbouwprogramma 2017-2021
CP 419
Station personenvervoer Budel-Schoot
CP 418
Snelfietsroute Eindhoven-Weert
CP 417
Veiligheid wandelaars en fietsverkeer

aug

sep

okt

nov

dec

2021

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2022

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2024

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

mijlpaal nog te bepalen

01-01-2021

mijlpaal nog te bepalen

01-01-2021

mijlpaal nog te bepalen

01-01-2021

Gemeenteraad

30-06-2021

mijlpaal nog te bepalen

01-07-2021

Collegevoorstel

01-01-2021 t/m 01-12-2021

Uitvoeren en college informeren

30-12-2021

Collegevoorstel

01-01-2021 t/m 30-12-2021

Collegevoorstel

01-01-2021 t/m 30-12-2021

Collegevoorstel

01-01-2020 t/m 31-12-2021