Inloggen

Resultaten

TZ 477
streefbeeld afvalinzameling - evaluatie & werkbijeenkomst
CP 441
Brug voor natuur en langzaam verkeer Budel-Dorplein
CP 438
Uitwerken sportvisie
CP 405
Gebiedsvisie Neerlanden 2
BO 393
Sportvisie: Herzien subsidiesystematiek en accommodatiebeleid/subsidieverordening
MO 486
Sportvisie: sportaccommodatiebeleid
TZ 488
vuurwerkverbod
CP 410
Centrumplan Maarheeze
BO 444
Woonwagenbeleid
CP 387
Nieuw woningbouwprogramma 2021

2020

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2021

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2022

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2024

jan

mijlpaal nog te bepalen

01-07-2020

Gemeenteraad

07-07-2020

Gemeenteraad

30-07-2020

Collegevoorstel

31-07-2020

Gemeenteraad

29-09-2020

Mededeling portefeuillehouder

30-09-2020

mijlpaal nog te bepalen

30-09-2020

Uitvoeren en college informeren

30-12-2020

mijlpaal nog te bepalen

31-12-2020

Collegevoorstel

01-01-2021