Inloggen

Resultaten

BO 321
Locatie VVV / Smokkelmuseum
CP 441
Brug voor natuur en langzaam verkeer Budel-Dorplein
BO 317
Opstellen gebiedsvisie Nassau Dietzkazene
BO 396
Brug voor natuur en langzaam verkeer Budel-Dorplein
CP 438
Uitwerken sportvisie
TZ 477
streefbeeld afvalinzameling - evaluatie & werkbijeenkomst
BO 133
Sportvisie: Privatisering sportaccommodaties
TZ 350
Sportvisie: Sportraad
BO 395
Sportvisie: Uitwerking sportvisie
MO 486
Sportvisie: sportaccommodatiebeleid

nov

dec

2021

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2022

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2024

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

mijlpaal nog te bepalen

31-05-2021

Gemeenteraad

31-05-2021

Gemeenteraad

30-06-2021

Gemeenteraad

30-06-2021

Gemeenteraad

30-06-2021

mijlpaal nog te bepalen

01-07-2021

mijlpaal nog te bepalen

30-09-2021

mijlpaal nog te bepalen

30-09-2021

mijlpaal nog te bepalen

30-09-2021

Gemeenteraad

30-09-2021