Inloggen

Resultaten

BO 393
Herzien subsidiesystematiek en accomodatiebeleid
CP 424
Herzien subsidiesystematiek en accommodatiebeleid
CP 414
Duurzame aanpak sluipverkeer A2
BO 404
Programmabegroting 2020
TZ 371
toeristenbelasting
BO 399
Opstellen kadernota integrale veiligheid
BO 403
2e Burap 2019
TZ 382
Uitvoering motie Ruilverkavelingsweg 25
CP 388
Omgevingswet
BO 308
Bestemmingplan cultureel erfgoed en Welstandsnota
Afgedaan

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2020

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2021

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2022

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

Gemeenteraad

01-11-2019

Gemeenteraad

01-11-2019

Gemeenteraad

04-11-2019

Gemeenteraad

12-11-2019

Gemeenteraad

12-11-2019

Gemeenteraad

19-11-2019

Gemeenteraad

19-11-2019

nader te bepalen

30-11-2019

Collegevoorstel

30-11-2019

Gemeenteraad

01-12-2019