Contrast Groter
Inloggen

Resultaten

CU 719
Natuur, water en klimaat
CU 724
Planmatige uitbreiding van bedrijventerreinen
CU 725
Revitalisering van bedrijventerreinen, geen grootschalige/vervuilende industrie
CU 721
Stoelendans centrum Budel
CU 735
Strategische visie
CU 736
Integraal veiligheidsplan
BO 581
Cultureel erfgoedbeleid
CU 712
Omgevingsvisie
CU 727
Blijvende ondersteuning voor BIVAK/BRAVO
CU 732
Meer grip van de gemeenteraad op de 4 GR'en

aug

sep

okt

nov

dec

2024

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2025

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2026

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2027

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

Gemeenteraad

31-03-2024

datum/soort mijlpaal nog te bepalen

31-03-2024

datum/soort mijlpaal nog te bepalen

31-03-2024

Raadsinformatiebrief

30-06-2024

Gemeenteraad

30-06-2024

Gemeenteraad

31-03-2025

Gemeenteraad

24-06-2025

Gemeenteraad

24-06-2025

Doorlopend

31-03-2026

Doorlopend

31-03-2026