Contrast Groter
Inloggen

Resultaten

BO 397
Evenementenbeleid
Alert
TZ 680
Aanpak laaggeletterdheid
Alert
SV 673
Schriftelijke vraag ex art.38 RvO dhr. Kraaijvanger iz. gelden voor RICK
Alert
BO 589
Dienstverleningsconcept
SV 682
Schriftelijke vraag ex art. 38 RvO M. Beliën iz. Cranenhoeve
Nieuw
SV 684
schriftelijke vraag A. Oud armoedebestrijding
Nieuw
RR 674
Aanbeveling rapport Privatisering Zuiderpoort 1
TZ 683
verpachting gronden voor de jacht
Afgedaan
MO 677
Motie stimulering aanplant bomen particulieren
MO 678
Motie huisvesting icoon Smokkelmuseum

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2024

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2025

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2026

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

datum/soort mijlpaal nog te bepalen

01-10-2022

Raadsinformatiebrief

01-10-2022

Beantwoording schriftelijke vraag RvO

05-09-2022 t/m 05-10-2022

Informatieavond

11-10-2022

Beantwoording schriftelijke vraag RvO

14-09-2022 t/m 13-10-2022

Beantwoording schriftelijke vraag RvO

27-10-2022

Mededeling portefeuillehouder

31-10-2022

Mededeling portefeuillehouder

31-10-2022

Gemeenteraad

01-11-2022

Raadsinformatiebrief

01-11-2022