Inloggen

Resultaten

SV 495
schriftelijke vraag ELAN inzake AZC
Afgedaan
BO 321
Locatie VVV / Smokkelmuseum
Alert
BO 169
Actualisatie treasury
Afgedaan
BO 250
De verordening doelmatigheid en doeltreffendheid in A2-verband actualiseren en vaststellen
Afgedaan
TZ 493
Overzicht inititatieven buitengebied
Alert
MO 369
Subsidiebeleid (waaronder sportvisie)
BO 492
Heroverweging Keyport
TZ 496
Raadswerkgroep initiatieven Buitenkans
Nieuw
TZ 498
Platanen Lambertusstraat
Nieuw
TZ 497
Werkbijeenkomst De Borgh
Nieuw

2020

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2021

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2022

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2024

jan

Beantwoording schriftelijke vraag RvO

22-01-2020

Raadsinformatiebrief

31-01-2020

Gemeenteraad

04-02-2020

Gemeenteraad

04-02-2020

Gemeenteraad

04-02-2020

Gemeenteraad

03-03-2020

Gemeenteraad

14-01-2020 t/m 29-09-2020

Gemeenteraad

03-03-2020

mijlpaal nog te bepalen

10-03-2020

mijlpaal nog te bepalen

10-03-2020

mijlpaal nog te bepalen

11-03-2020