Inloggen

Resultaten

CP 433
Revitalisering bedrijventerreinen/ parkmanagement
CP 462
Gemeenteraad bestuurt op hoofdlijnen
Afgedaan
CP 469
Evaluatie en optimalisatie A2 samenwerking
Afgedaan
BO 131
Integraal vervoersysteem
Alert
TZ 473
Eiken in Duitse straat
Alert
TZ 474
Uitspraak Raad van State inzake Metalot/PAS
Afgedaan
SV 472
Schriftelijke vragen ex art. 38 RvO P. Coenegracht inzake vervoer gevaarlijke stoffen per spoor
Afgedaan
BO 309
Omgevingsbeleidsplan/Uitvoeringsplan VTH
BO 310
Actualisatie duurzaamheidsnota
CP 429
Actualiseren duurzaamheidsnota

sep

okt

nov

dec

2020

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2021

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2022

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

Collegevoorstel

30-09-2019 (Afgedaan)

Raadsinformatiebrief

30-09-2019 (Afgedaan)

Gemeenteraad

17-12-2019

Gemeenteraad

30-09-2019

Gemeenteraad

30-09-2019

nader te bepalen

01-10-2019

nader te bepalen

10-10-2019

nader te bepalen

10-10-2019

Beantwoording schriftelijke vraag RvO

13-10-2019

Gemeenteraad

15-10-2019

Gemeenteraad

15-10-2019

Gemeenteraad

15-10-2019