Contrast Groter
Inloggen

Resultaten

CU 719
Natuur, water en klimaat
Alert
MO 774
Motie "Iedereen kan meedoen"
Alert
MO 777
motie “Uitbreiding bedrijventerrein Airpark II”
CU 717
Cranendonckse potentie voor groen, recreatie en toerisme benutten; met bijzondere aandacht voor historie.
CU 718
Betere verbinding tussen Dorplein, Kempen-Broek en Groote Heide
Alert
SV 797
Schriftelijke vraag inz. Verhuur appartementen Capucijner
Afgedaan
BO 586
Actualisatie grondbeleid
CU 716
Bestemmingsplan Baronie vaststellen
BO 781
Verordening individuele inkomenstoeslag
Afgedaan
BO 782
verordening cliëntenparticipatie
Afgedaan

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2025

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2026

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2027

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2028

jan

feb

maa

Gemeenteraad

31-03-2024

datum/soort mijlpaal nog te bepalen

31-03-2024

Informatieavond

31-03-2024 (Afgedaan)

Gemeenteraad

02-07-2024

Informatieavond

04-04-2024 (Afgedaan)

Gemeenteraad

02-07-2024

Informatieavond

04-04-2024

Beantwoording schriftelijke vraag RvO

07-03-2024 t/m 05-04-2024

Gemeenteraad

16-04-2024

Gemeenteraad

16-04-2024

Gemeenteraad

16-04-2024

Gemeenteraad

16-04-2024