Contrast Groter
Inloggen

Resultaten

MO 708
Motie IHP - schoolgebouwen
Afgedaan
BO 133
Sport: Privatisering sportaccommodaties
TZ 350
Sport: Sportraad
BO 395
Sport: Uitwerking visie sport en bewegen
MO 486
Sport: sportaccommodatiebeleid
MO 638
Vergroening woonomgeving
Afgedaan
BO 586
Actualisatie grondbeleid
BO 582
Startnotitie omgevingsvisie
BO 585
Vaststellen Bestemmingsplan Baronie van Cranendonck
TZ 692
Informatieavond gemeenschapshuizen

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2024

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2025

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2026

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2027

jan

datum/soort mijlpaal nog te bepalen

31-01-2023

Gemeenteraad

07-02-2023

Gemeenteraad

07-02-2023

Gemeenteraad

07-02-2023

Gemeenteraad

07-02-2023

datum/soort mijlpaal nog te bepalen

14-02-2023 (Afgedaan)

Informatieavond

14-02-2023 (Afgedaan)

Gemeenteraad

26-09-2023

Raadsinformatiebrief

31-03-2023

Gemeenteraad

31-03-2023

Informatieavond

28-10-2022 t/m 31-03-2023