Contrast Groter
Inloggen

Resultaten

SV 750
schriftelijke vraag Meerwaarde MRE
Alert
BO 631
IHP Integraal huisvestingsplan onderwijs
Afgedaan
BO 741
Zienswijze GR Veiligheidsregio (VRBZO)
Alert
BO 743
Zienswijze GR GGDBZO
Alert
BO 744
Zienswijze GR MRE
Alert
BO 742
Zienswijze GR ODZOB
Alert
BO 317
Opstellen gebiedsvisie Nassau Dietzkazene
BO 587
Vaststellen subsidiebeleid (cultuur)
TZ 692
Informatieavond gemeenschapshuizen
TZ 696
financiële impact stoppen AZC

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2024

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2025

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2026

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2027

jan

feb

maa

apr

mei

Beantwoording schriftelijke vraag RvO

01-06-2023

Gemeenteraad

06-06-2023 (Afgedaan)

Gemeenteraad

06-06-2023

Gemeenteraad

06-06-2023

Gemeenteraad

06-06-2023

Gemeenteraad

06-06-2023

datum/soort mijlpaal nog te bepalen

30-06-2023

Raadsinformatiebrief

30-06-2023

Informatieavond

30-06-2023

datum/soort mijlpaal nog te bepalen

30-06-2023