Contrast Groter
Inloggen

Resultaten

SV 791
Schriftelijke vraag RvO A. Oud bekendmaking einde voorziening dagbesteding door Land van Horne
Nieuw
RR 660
Protocol projecten die de realisatie van maatschappelijk vastgoed tot doel hebben
BO 317
Opstellen gebiedsvisie Nassau Dietzkazene
CU 714
Renovatie Smeltkroes; Knoop doorhakken over toekomst gemeenschapshuizen Gastel en Budel-Dorplein
CU 724
Planmatige uitbreiding van bedrijventerreinen
CU 725
Revitalisering van bedrijventerreinen, geen grootschalige/vervuilende industrie
MO 369
Subsidiebeleid (waaronder sportvisie)
MO 689
motie integraal plan recreatie toerisme
CU 719
Natuur, water en klimaat
MO 777
motie “Uitbreiding bedrijventerrein Airpark II”

2024

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2025

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2026

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2027

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2028

jan

Beantwoording schriftelijke vraag RvO

07-03-2024

Gemeenteraad

12-03-2024

Gemeenteraad

12-03-2024

Gemeenteraad

12-03-2024

Informatieavond

26-03-2024

Informatieavond

26-03-2024

Gemeenteraad

31-03-2024

Gemeenteraad

31-03-2024

Gemeenteraad

31-03-2024

Raadsinformatiebrief

31-03-2024

Gemeenteraad

02-07-2024