Inloggen

Bestuurlijke onderwerpen

BO 393
Sportvisie: Herzien subsidiesystematiek en accommodatiebeleid/subsidieverordening
Alert
BO 506
Beleidsplan Schuldhulpverlening
Alert
BO 505
Actualiseren uitvoeringsparagraaf structuurvisie
Afgedaan
BO 511
begroting 2021
Afgedaan
BO 501
Actualisatie woningbouwprogramma
Alert
BO 391
Bestemmingsplan Neerlanden II
BO 234
Blijverslening/starterslening/duurzaamheidslening
BO 444
Woonwagenbeleid
BO 397
Evenementenbeleid
BO 507
Evaluatie arbeidsmarktregio

nov

dec

2021

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2022

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2024

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

Gemeenteraad

10-11-2020

Gemeenteraad

10-11-2020

Gemeenteraad

17-11-2020

Gemeenteraad

15-12-2020

Raadsinformatiebrief

31-12-2020

mijlpaal nog te bepalen

31-12-2020

Raadsinformatiebrief

31-12-2020

mijlpaal nog te bepalen

31-12-2020