Contrast Groter
Inloggen

Bestuurlijke onderwerpen

BO 317
Opstellen gebiedsvisie Nassau Dietzkazene
Alert
BO 580
ruimelijk plan COA - Nassau Dietzkazerne
Alert
BO 631
IHP Integraal huisvestingsplan onderwijs
Alert
BO 397
Evenementenbeleid
Alert
BO 589
Dienstverleningsconcept
BO 133
Sport: Privatisering sportaccommodaties
BO 395
Sport: Uitwerking visie sport en bewegen
BO 581
Cultureel erfgoedbeleid
BO 582
Startnotitie omgevingsvisie
BO 685
Omgevingswet: verordening nadeelcompensatie
Nieuw

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2024

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2025

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2026

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

Gemeenteraad

27-09-2022

datum/soort mijlpaal nog te bepalen

01-10-2022

Informatieavond

11-10-2022

Gemeenteraad

22-11-2022

Gemeenteraad

22-11-2022

datum/soort mijlpaal nog te bepalen

01-12-2022

datum/soort mijlpaal nog te bepalen

01-12-2022

Gemeenteraad

13-12-2022