Inloggen
Vorige 1

Bestuurlijke onderwerpen

BO 321
Locatie VVV / Smokkelmuseum
Alert
BO 393
Sportvisie: Herzien subsidiesystematiek en accommodatiebeleid/subsidieverordening
BO 501
Actualisatie woningbouwprogramma
BO 506
Beleidsplan Schuldhulpverlening
BO 509
Bestuursrapportage
BO 133
Sportvisie: Privatisering sportaccommodaties
BO 395
Sportvisie: Uitwerking sportvisie
BO 505
Actualiseren uitvoeringsparagraaf structuurvisie
BO 511
begroting 2021
BO 391
Bestemmingsplan Neerlanden II

aug

sep

okt

nov

dec

2021

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2022

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2024

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

Gemeenteraad

29-09-2020

Gemeenteraad

29-09-2020

Gemeenteraad

29-09-2020

Gemeenteraad

29-09-2020

mijlpaal nog te bepalen

30-09-2020

mijlpaal nog te bepalen

30-09-2020

Gemeenteraad

10-11-2020

Gemeenteraad

10-11-2020

Gemeenteraad

15-12-2020

Vorige 1