Inloggen
Vorige 1 3

Bestuurlijke onderwerpen

BO 320
Kansen over grenzen
Afgedaan
BO 398
Evalueren overstap arbeidsmarktregio
Afgedaan
BO 390
voortgangsrapportage Schaapskooi
BO 131
Integraal vervoersysteem
Alert
BO 309
Omgevingsbeleidsplan/Uitvoeringsplan VTH
BO 310
Actualisatie duurzaamheidsnota
BO 316
Baanconfiguratie Kempen Airport
BO 393
Herzien subsidiesystematiek en accomodatiebeleid
BO 404
Programmabegroting 2020
BO 399
Opstellen kadernota integrale veiligheid

sep

okt

nov

dec

2020

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2021

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2022

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

Informatieavond

05-09-2019

Informatieavond

10-09-2019 (Afgedaan)

Raadsinformatiebrief

30-09-2019 (Afgedaan)

Raadsinformatiebrief

31-12-2019

nader te bepalen

01-10-2019

Gemeenteraad

15-10-2019

Gemeenteraad

15-10-2019

Raadsinformatiebrief

31-10-2019

Gemeenteraad

01-11-2019

Gemeenteraad

12-11-2019

Gemeenteraad

19-11-2019

Vorige 1 3