Contrast Groter
Inloggen

Bestuurlijke onderwerpen

BO 758
Zienswijze wijziging GR MRE
Afgedaan
BO 759
Zienswijze wijziging GR ODZOB
Afgedaan
BO 760
Zienswijze wijziging GR GGD
Afgedaan
BO 761
Zienswijze wijziging GR Veiligheidsregio
Afgedaan
BO 752
Programmabegroting 2024
Afgedaan
BO 740
Nota duurzaamheid actualisatie
Afgedaan
BO 754
Controleprotocol met Normenkader tbv de jaarrekening controle 2023 en de rechtmatigheidsverantwoording door het college over 2023
Afgedaan
BO 755
financiële verordening 212 ex Art. 212GW
Afgedaan
BO 756
controleverordening 213 ex art. 213GW
Afgedaan
BO 762
Zienswijze wijziging GR A2Samenwerking

okt

nov

dec

2024

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2025

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2026

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2027

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

Gemeenteraad

31-10-2023

Gemeenteraad

31-10-2023

Gemeenteraad

31-10-2023

Gemeenteraad

31-10-2023

Gemeenteraad

07-11-2023

Gemeenteraad

12-12-2023

Gemeenteraad

12-12-2023

Gemeenteraad

12-12-2023

Gemeenteraad

12-12-2023

Gemeenteraad

12-12-2023