Inloggen
Vorige 1 3

Bestuurlijke onderwerpen

BO 131
Integraal vervoersysteem
Afgedaan
BO 309
Omgevingsbeleidsplan/Uitvoeringsplan VTH
Afgedaan
BO 310
Actualisatie duurzaamheidsnota
Afgedaan
BO 316
Baanconfiguratie Kempen Airport
Afgedaan
BO 404
Programmabegroting 2020
Afgedaan
BO 399
Opstellen kadernota integrale veiligheid
Afgedaan
BO 403
2e Burap 2019
Afgedaan
BO 308
Bestemmingplan cultureel erfgoed en Welstandsnota
Afgedaan
BO 317
Opstellen gebiedsvisie Nassau Dietzkazene
BO 169
Actualisatie treasury

okt

nov

dec

2020

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2021

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2022

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nader te bepalen

01-10-2019

Gemeenteraad

15-10-2019

Gemeenteraad

15-10-2019

Raadsinformatiebrief

31-10-2019 (Afgedaan)

Gemeenteraad

12-11-2019

Gemeenteraad

19-11-2019

Gemeenteraad

19-11-2019

Gemeenteraad

01-12-2019

Gemeenteraad

01-12-2019

Gemeenteraad

17-12-2019

Vorige 1 3