Inloggen
Vorige 1

Bestuurlijke onderwerpen

BO 234
Blijverslening/starterslening/duurzaamheidslening
BO 321
Locatie VVV / Smokkelmuseum
Alert
BO 169
Actualisatie treasury
Afgedaan
BO 250
De verordening doelmatigheid en doeltreffendheid in A2-verband actualiseren en vaststellen
Afgedaan
BO 492
Heroverweging Keyport
BO 133
Sportvisie: Privatisering sportaccommodaties
BO 356
privatisering gemeenschapshuizen
BO 390
voortgangsrapportage Schaapskooi
BO 391
Gebiedsvisie Neerlanden II
BO 395
Sportvisie: Uitwerking sportvisie

2020

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2021

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2022

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2024

jan

mijlpaal nog te bepalen

01-01-2020 (Afgedaan)

Raadsinformatiebrief

01-07-2020

Raadsinformatiebrief

31-01-2020

Gemeenteraad

04-02-2020

Gemeenteraad

04-02-2020

Gemeenteraad

03-03-2020

Raadsinformatiebrief

31-03-2020 (Afgedaan)

mijlpaal nog te bepalen

30-09-2020

Raadsinformatiebrief

31-03-2020

Raadsinformatiebrief

31-03-2020

Raadsinformatiebrief

30-06-2020

Raadsinformatiebrief

30-09-2020

Raadsinformatiebrief

31-12-2020

Gemeenteraad

31-03-2020

Raadsinformatiebrief

31-03-2020 (Afgedaan)

mijlpaal nog te bepalen

30-09-2020

Vorige 1