Contrast Groter
Inloggen

Moties

MO 709
Motie openbare toiletten
Alert
MO 745
motie “Primaire levensbehoeften”
Afgedaan
MO 703
Motie Cultuur (kerkje)
MO 704
Motie verlichting fietspaden
MO 705
Motie Cultuur inclusief
MO 369
Subsidiebeleid (waaronder sportvisie)
MO 689
motie integraal plan recreatie toerisme

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2024

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2025

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2026

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2027

jan

feb

maa

apr

mei

Mededeling portefeuillehouder

01-05-2023

Raadsinformatiebrief

30-06-2023

Raadsinformatiebrief

30-06-2023

Raadsinformatiebrief

30-06-2023

Gemeenteraad

31-03-2024

Gemeenteraad

31-03-2024