Contrast Groter
Inloggen

Moties

MO 634
Brug over Zuid-Willemsvaart
Alert
MO 636
Doorontwikkeling N611
Alert
MO 638
Vergroening woonomgeving
Alert
MO 677
Motie stimulering aanplant bomen particulieren
MO 678
Motie huisvesting icoon Smokkelmuseum
MO 689
motie integraal plan recreatie toerisme
Nieuw
MO 369
Subsidiebeleid (waaronder sportvisie)
MO 486
Sport: sportaccommodatiebeleid
MO 637
Begrijpelijke taal
MO 676
Motie Couleur lokaal, wat kost dat allemaal?

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2024

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2025

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2026

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

Mededeling portefeuillehouder

30-09-2022

Gemeenteraad

01-11-2022

Raadsinformatiebrief

01-11-2022

Gemeenteraad

01-11-2022

Gemeenteraad

22-11-2022

Gemeenteraad

22-11-2022

Raadsinformatiebrief

31-12-2022

Raadsinformatiebrief

31-12-2022