Inloggen
Vorige 1

Toezeggingen

TZ 205
Evaluatie wijziging arbeidsmarktregio
Afgedaan
TZ 381
Verbindingsweg Keunenhoek
Afgedaan
TZ 473
Eiken in Duitse straat
Alert
TZ 474
Uitspraak Raad van State inzake Metalot/PAS
Afgedaan
TZ 479
Stand van zaken "automaatje"
Nieuw
TZ 360
Woonzorgcomplexen
TZ 478
Streefbeeld afvalinzameling - communicatieplan
Nieuw
TZ 382
Uitvoering motie Ruilverkavelingsweg 25
TZ 287
Financiële onderbouwing bestuursopdracht gebiedsontwikkeling
TZ 371
toeristenbelasting

sep

okt

nov

dec

2020

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2021

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2022

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

Informatieavond

10-09-2019 (Afgedaan)

Raadsinformatiebrief

30-09-2019

nader te bepalen

10-10-2019

nader te bepalen

10-10-2019

nader te bepalen

29-10-2019

nader te bepalen

01-11-2019

nader te bepalen

14-11-2019

nader te bepalen

30-11-2019

nader te bepalen

01-12-2019

Gemeenteraad

17-12-2019

Vorige 1