Inloggen

Toezeggingen

TZ 528
werkbijeenkomst scenario's sociaal domein
Alert
TZ 538
Gesprek Masterplan Kempen Airport
Alert
TZ 488
vuurwerkverbod
Afgedaan
TZ 537
Rapportage Corona
TZ 487
deregulering APV
TZ 561
Reactie bestuur GRSA2 op zienswijzen begroting
Nieuw
TZ 562
Werksessie gemeenteraad begroting afval
Nieuw
TZ 539
Informatieavond veiligheid
Afgedaan
TZ 475
evaluatie van de inzet van arbeidsmakelaar (sociaal makelaar is afgerond)
TZ 477
streefbeeld afvalinzameling - evaluatie & werkbijeenkomst

nov

dec

2021

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2022

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2024

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

Raadsinformatiebrief

30-11-2020

Raadsinformatiebrief

31-12-2020

mijlpaal nog te bepalen

01-01-2021

mijlpaal nog te bepalen

05-01-2021

mijlpaal nog te bepalen

05-01-2021

Informatieavond

31-01-2021

Raadsinformatiebrief

31-03-2021

mijlpaal nog te bepalen

01-07-2021