Inloggen
Vorige 1

Toezeggingen

TZ 382
Uitvoering motie Ruilverkavelingsweg 25
Alert
TZ 478
Streefbeeld afvalinzameling - communicatieplan
Alert
TZ 493
Overzicht inititatieven buitengebied
Alert
TZ 496
Raadswerkgroep initiatieven Buitenkans
Nieuw
TZ 498
Platanen Lambertusstraat
Nieuw
TZ 497
Werkbijeenkomst De Borgh
Nieuw
TZ 350
Sportvisie: Sportraad
TZ 494
Fonds Ruimtelijke kwaliteit - visie inzet middelen
TZ 475
evaluatie van de inzet van arbeidsmakelaar (sociaal makelaar is afgerond)
TZ 477
streefbeeld afvalinzameling - evaluatie & werkbijeenkomst

2020

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2021

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2022

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2024

jan

Gemeenteraad

04-02-2020

mijlpaal nog te bepalen

10-03-2020

mijlpaal nog te bepalen

10-03-2020

mijlpaal nog te bepalen

11-03-2020

Raadsinformatiebrief

31-03-2020 (Afgedaan)

mijlpaal nog te bepalen

30-09-2020

mijlpaal nog te bepalen

31-03-2020

Raadsinformatiebrief

30-06-2020

mijlpaal nog te bepalen

01-07-2020

Vorige 1