Inloggen

Toezeggingen

TZ 382
Uitvoering motie Ruilverkavelingsweg 25
Alert
TZ 350
Sportvisie: Sportraad
TZ 475
evaluatie van de inzet van arbeidsmakelaar (sociaal makelaar is afgerond)
TZ 488
vuurwerkverbod
TZ 528
werkbijeenkomst scenario's sociaal domein
TZ 532
informatieavond woningbouwprogramma
TZ 487
deregulering APV
TZ 477
streefbeeld afvalinzameling - evaluatie & werkbijeenkomst
TZ 529
Bult voor het gemeentehuis

aug

sep

okt

nov

dec

2021

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2022

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2024

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

mijlpaal nog te bepalen

30-09-2020

Raadsinformatiebrief

30-09-2020

mijlpaal nog te bepalen

30-09-2020

Informatieavond

15-10-2020

Informatieavond

15-10-2020

mijlpaal nog te bepalen

01-01-2021

mijlpaal nog te bepalen

01-07-2021

mijlpaal nog te bepalen

31-12-2023