Contrast Groter
Inloggen

Toezeggingen

TZ 697
kwijtschelding van lokale heffingen
Alert
TZ 691
rapportage woningbouw
Alert
TZ 695
Informatieavond buitengebied en Buitenkans
Afgedaan
TZ 350
Sport: Sportraad
TZ 692
Informatieavond gemeenschapshuizen
TZ 696
financiële impact stoppen AZC
TZ 690
Evaluatie voorrangsregeling eigen inwoners
TZ 529
Bult voor het gemeentehuis

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2024

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2025

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2026

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2027

jan

Informatieavond

31-01-2023

Gemeenteraad

07-02-2023

Informatieavond

28-10-2022 t/m 31-03-2023

datum/soort mijlpaal nog te bepalen

30-06-2023

Raadsinformatiebrief

31-10-2023

datum/soort mijlpaal nog te bepalen

31-12-2023