Inloggen

Resultaten

SV 664
Schriftelijke vraag ex art.38 RvO van dhr. Oud m.b.t. mantelzorgwoningen
Nieuw
SV 665
schriftelijke vragen art. 38 Rvo B. Kraaijvanger verkeersmaatregelen Maarheeze
Nieuw
BO 317
Opstellen gebiedsvisie Nassau Dietzkazene
BO 580
ruimelijk plan COA - Nassau Dietzkazerne
MO 369
Subsidiebeleid (waaronder sportvisie)
TZ 487
deregulering APV
BO 631
IHP Integraal huisvestingsplan onderwijs
CP 418
Snelfietsroute Eindhoven-Weert
MO 638
Vergroening woonomgeving
BO 397
Evenementenbeleid

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2024

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2025

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2026

jan

feb

maa

apr

mei

jun

Beantwoording schriftelijke vraag RvO

13-06-2022 t/m 12-07-2022

Beantwoording schriftelijke vraag RvO

16-07-2022

datum/soort mijlpaal nog te bepalen

31-07-2022

datum/soort mijlpaal nog te bepalen

31-07-2022

Gemeenteraad

27-09-2022

Gemeenteraad

27-09-2022

Gemeenteraad

27-09-2022

Collegevoorstel

01-01-2021 t/m 30-09-2022

Mededeling portefeuillehouder

30-09-2022

datum/soort mijlpaal nog te bepalen

01-10-2022