Inloggen

Resultaten

BO 631
IHP Integraal huisvestingsplan onderwijs
MO 638
Vergroening woonomgeving
BO 397
Evenementenbeleid
BO 581
Cultureel erfgoedbeleid
BO 582
Startnotitie omgevingsvisie
BO 586
Actualisatie grondbeleid
FV 607
FV Heuvel 12 te Budel-Schoot
BO 587
Vaststellen subsidiebeleid (cultuur)
FV 540
FV Broekkant 37 Budel
Afgedaan
FV 541
FV zuidzijde van het kruispunt Meemortel - De Populier in Budel

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2024

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2025

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2026

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

Gemeenteraad

27-09-2022

Mededeling portefeuillehouder

30-09-2022

datum/soort mijlpaal nog te bepalen

01-10-2022

datum/soort mijlpaal nog te bepalen

01-12-2022

datum/soort mijlpaal nog te bepalen

01-12-2022

Gemeenteraad

13-12-2022

datum/soort mijlpaal nog te bepalen

26-12-2022

Raadsinformatiebrief

31-12-2022

datum/soort mijlpaal nog te bepalen

31-12-2022

datum/soort mijlpaal nog te bepalen

31-12-2022