Inloggen

Resultaten

TZ 382
Uitvoering motie Ruilverkavelingsweg 25
CP 388
Omgevingswet
BO 308
Bestemmingplan cultureel erfgoed en Welstandsnota
Afgedaan
TZ 287
Financiële onderbouwing bestuursopdracht gebiedsontwikkeling
BO 317
Opstellen gebiedsvisie Nassau Dietzkazene
SV 448
Uitvoering motie : Kwijtschelding gemeentelijke belastingen
Afgedaan
CP 385
Prestatie afspraken woningcorporaties
CP 405
Gebiedsvisie Neerlanden 2
CP 442
vaststellen evenementenbeleid
BO 169
Actualisatie treasury

okt

nov

dec

2020

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2021

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2022

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nader te bepalen

30-11-2019

Collegevoorstel

30-11-2019

Gemeenteraad

01-12-2019

nader te bepalen

01-12-2019

Gemeenteraad

01-12-2019

Beantwoording schriftelijke vraag RvO

01-12-2019 (Afgedaan)

Collegevoorstel

02-12-2019

Gemeenteraad

02-12-2019

Collegevoorstel

16-12-2019

Raadsinformatiebrief

16-12-2019

Gemeenteraad

17-12-2019