Inloggen

Resultaten

CP 457
Behoud basisonderwijs in alle kernen en voortgezet onderwijs
BO 133
Sportvisie: Privatisering sportaccommodaties
MO 279
evaluatie bedoeling gemeenschapshuizen
TZ 350
Sportvisie: Sportraad
BO 356
privatisering gemeenschapshuizen
BO 390
voortgangsrapportage Schaapskooi
BO 391
Gebiedsvisie Neerlanden II
BO 395
Sportvisie: Uitwerking sportvisie
BO 396
Brug voor natuur en langzaam verkeer Budel-Dorplein
TZ 494
Fonds Ruimtelijke kwaliteit - visie inzet middelen

2020

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2021

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2022

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2024

jan

Gemeenteraad

23-03-2020

Raadsinformatiebrief

31-03-2020 (Afgedaan)

mijlpaal nog te bepalen

30-09-2020

Raadsinformatiebrief

31-03-2020

Raadsinformatiebrief

31-03-2020 (Afgedaan)

mijlpaal nog te bepalen

30-09-2020

Raadsinformatiebrief

31-03-2020

Raadsinformatiebrief

31-03-2020

Raadsinformatiebrief

30-06-2020

Raadsinformatiebrief

30-09-2020

Raadsinformatiebrief

31-12-2020

Gemeenteraad

31-03-2020

Raadsinformatiebrief

31-03-2020 (Afgedaan)

mijlpaal nog te bepalen

30-09-2020

mijlpaal nog te bepalen

31-03-2020

mijlpaal nog te bepalen

31-03-2020