Contrast Groter
Inloggen

Resultaten

CU 713
Masterplan verkeer en uitvoering bestaande plannen
CU 715
Sportvisie gereed; Aandacht voor niet-gebonden sporten en mensen met een beperking
Afgedaan
CU 733
Voordelen en nadelen van samenwerking en herindeling met A2-gemeenten in beeld
CU 736
Integraal veiligheidsplan
MO 634
Brug over Zuid-Willemsvaart
BO 688
Omgevingswet: adviesrecht en uitgebreide procedure
MO 709
Motie openbare toiletten
BO 741
Zienswijze GR Veiligheidsregio (VRBZO)
Nieuw
BO 743
Zienswijze GR GGDBZO
Nieuw
BO 744
Zienswijze GR MRE
Nieuw

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2024

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2025

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2026

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2027

jan

Informatieavond

31-03-2023

Gemeenteraad

30-06-2023

Gemeenteraad

31-03-2023

Informatieavond

31-03-2023

Doorlopend

31-03-2026

Gemeenteraad

31-03-2023

Gemeenteraad

31-03-2025

Gemeenteraad

25-04-2023

Gemeenteraad

25-04-2023

Raadsinformatiebrief

30-04-2023

Gemeenteraad

06-06-2023

Gemeenteraad

06-06-2023

Gemeenteraad

06-06-2023