Inloggen

Resultaten

BO 551
Transitievisie Warmte: vaststellen visie
CP 416
Ontsluiting en bereikbaarheid industrieterreinen
CP 386
uitvoeren woningbouwprogramma 2017-2021
CP 419
Station personenvervoer Budel-Schoot
CP 418
Snelfietsroute Eindhoven-Weert
CP 423
Station personenvervoer Budel-Schoot
CP 417
Veiligheid wandelaars en fietsverkeer
FV 540
FV Broekkant 37 Budel
FV 541
FV zuidzijde van het kruispunt Meemortel - De Populier in Budel
FV 542
FV noordzijde van het kruispunt Meemortel-De Populier in Budel

nov

dec

2021

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2022

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2024

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

Gemeenteraad

05-10-2021

Collegevoorstel

01-01-2021 t/m 01-12-2021

Uitvoeren en college informeren

30-12-2021

Collegevoorstel

01-01-2021 t/m 30-12-2021

Collegevoorstel

01-01-2021 t/m 30-12-2021

mijlpaal nog te bepalen

01-07-2019 t/m 30-12-2021

Collegevoorstel

01-01-2020 t/m 31-12-2021

Gemeenteraad

31-12-2021

Gemeenteraad

31-12-2021

Gemeenteraad

31-12-2021