Inloggen

Resultaten

TZ 287
Financiële onderbouwing bestuursopdracht gebiedsontwikkeling
BO 317
Opstellen gebiedsvisie Nassau Dietzkazene
CP 385
Prestatie afspraken woningcorporaties
CP 405
Gebiedsvisie Neerlanden 2
BO 169
Actualisatie treasury
BO 328
Integraal beleid sociaal domein 2019 - 2022 (inclusief motie leefbaarheid)
Afgedaan
BO 391
Gebiedsvisie Neerlanden II
CP 425
Onderlinge bereikbaarheid van kernen (vervoersbehoefte diverse doelgroepen)
CP 412
Verkeer zuidkant Budel
CP 434
VAB-beleid opstellen

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2020

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2021

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2022

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

nader te bepalen

01-12-2019

Gemeenteraad

01-12-2019

Collegevoorstel

02-12-2019

Gemeenteraad

02-12-2019

Gemeenteraad

17-12-2019

Gemeenteraad

17-12-2019 (Afgedaan)

Gemeenteraad

17-12-2019

Collegevoorstel

27-12-2019

Uitvoeren en college informeren

30-12-2019

Gemeenteraad

30-12-2019