Inloggen
Vorige 1 3 4 5 6 7

Resultaten

TZ 382
Uitvoering motie Ruilverkavelingsweg 25
Alert
SV 526
Schriftelijke vragen ex art. 38 RvO van dhr. P. Coenegracht inzake onderbezetting brandweerposten Budel en Maarheeze
Afgedaan
SV 535
Schriftelijke vraag H.Teklenburg inzake tegemoetkoming sportverenigingen ivm Corona crisis
Afgedaan
BO 393
Sportvisie: Herzien subsidiesystematiek en accommodatiebeleid/subsidieverordening
Alert
BO 506
Beleidsplan Schuldhulpverlening
Alert
BO 509
Bestuursrapportage
Afgedaan
MO 486
Sportvisie: sportaccommodatiebeleid
Alert
SV 536
Schriftelijke vraag ex art.38 RvO van dhr Peeters inzake afvalscheiding
Afgedaan
SV 533
Schriftelijke vragen ex art 38 RvO van dhr Boonen structurele uitbreiding formatie VTH
Afgedaan
TZ 528
werkbijeenkomst scenario's sociaal domein
Alert

sep

okt

nov

dec

2021

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2022

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2024

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

Beantwoording schriftelijke vraag RvO

03-07-2020 t/m 02-09-2020 (Afgedaan)

Beantwoording schriftelijke vraag RvO

04-09-2020 t/m 09-09-2020 (Afgedaan)

Gemeenteraad

29-09-2020

Gemeenteraad

29-09-2020

Gemeenteraad

29-09-2020

Mededeling portefeuillehouder

30-09-2020

Beantwoording schriftelijke vraag RvO

08-09-2020 t/m 08-10-2020

Beantwoording schriftelijke vraag RvO

10-07-2020 t/m 13-10-2020

Informatieavond

15-10-2020

Vorige 1 3 4 5 6 7