Inloggen
Vorige 1 3 4 5 6 7 8

Resultaten

TZ 382
Uitvoering motie Ruilverkavelingsweg 25
Alert
CP 442
vaststellen evenementenbeleid
Alert
CP 388
Omgevingswet
Alert
BO 321
Locatie VVV / Smokkelmuseum
Alert
TZ 494
Fonds Ruimtelijke kwaliteit - visie inzet middelen
Afgedaan
CP 427
Evalueren onderhoudsniveau openbare ruimte
Alert
TZ 497
Werkbijeenkomst De Borgh
Afgedaan
BO 356
privatisering gemeenschapshuizen
Afgedaan
BO 390
voortgangsrapportage Schaapskooi
Alert
CP 424
Herzien subsidiesystematiek en accommodatiebeleid
Alert

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2021

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2022

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2024

jan

feb

maa

apr

mei

jun

Mededeling portefeuillehouder

01-06-2020 (Afgedaan)

Collegevoorstel

15-06-2020

Informatieavond

25-06-2020

Raadsinformatiebrief

30-06-2020

Raadsinformatiebrief

30-06-2020

Raadsinformatiebrief

30-09-2020

Raadsinformatiebrief

31-12-2020

Collegevoorstel

30-06-2020

Gemeenteraad

30-09-2020

Vorige 1 3 4 5 6 7 8