Inloggen
Vorige 1 3 4 5 6 7 8 9

Resultaten

CP 461
Burgerparticipatie bij alle ontwikkelingen
Alert
CP 426
Betrokkenheid/ invloed van inwoners leefbaarheid
Alert
TZ 360
Woonzorgcomplexen
Afgedaan
CP 414
Duurzame aanpak sluipverkeer A2
Afgedaan
SV 476
onderzoekskosten De Schakel
Afgedaan
BO 404
Programmabegroting 2020
Afgedaan
TZ 478
Streefbeeld afvalinzameling - communicatieplan
Alert
BO 399
Opstellen kadernota integrale veiligheid
Afgedaan
BO 403
2e Burap 2019
Afgedaan
SV 480
Vragen over mogelijke invulling Baronie van Cranendonck door Herenboeren Groote Heide
Afgedaan

nov

dec

2020

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2021

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2022

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

nader te bepalen

01-11-2019

Gemeenteraad

04-11-2019 (Afgedaan)

Beantwoording schriftelijke vraag RvO

10-11-2019

Gemeenteraad

12-11-2019

nader te bepalen

14-11-2019

Gemeenteraad

19-11-2019

Gemeenteraad

19-11-2019

Beantwoording schriftelijke vraag RvO

21-10-2019 t/m 27-11-2019

Vorige 1 3 4 5 6 7 8 9