Contrast Groter
Inloggen

Resultaten

CU 728
Bestrijding van eenzaamheid
Alert
BO 317
Opstellen gebiedsvisie Nassau Dietzkazene
Alert
RR 660
Protocol projecten die de realisatie van maatschappelijk vastgoed tot doel hebben
Alert
MO 369
Subsidiebeleid (waaronder sportvisie)
Alert
MO 774
Motie "Iedereen kan meedoen"
Alert
SV 799
Schriftelijke vraag RvO P. Beelen in zake noodlokalen Bravocollege
Alert
SV 802
Schriftelijke vraag RvO C. Gimblett inz. het buitengebied
Alert
SV 801
Schriftelijke vraag RvO G. Rijkers inz. Aanrijtijden hulpdiensten
Alert
TZ 808
Waarborgen WMO-zorg in Cranendonck
Alert
TZ 810
Inzicht in cijfers oneigenlijk gebruik IOAW en IOAZ
Afgedaan

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2025

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2026

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2027

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2028

jan

feb

maa

apr

mei

Beantwoording schriftelijke vraag RvO

29-05-2024

Beantwoording schriftelijke vraag RvO

29-05-2024

Mededeling portefeuillehouder

31-05-2024

Mededeling portefeuillehouder

31-05-2024