Inloggen
Vorige 1 3 4 5 6 7 8 9

Resultaten

BO 131
Integraal vervoersysteem
Afgedaan
TZ 473
Eiken in Duitse straat
Afgedaan
TZ 474
Uitspraak Raad van State inzake Metalot/PAS
Afgedaan
SV 472
Schriftelijke vragen ex art. 38 RvO P. Coenegracht inzake vervoer gevaarlijke stoffen per spoor
Afgedaan
BO 309
Omgevingsbeleidsplan/Uitvoeringsplan VTH
Afgedaan
BO 310
Actualisatie duurzaamheidsnota
Afgedaan
CP 429
Actualiseren duurzaamheidsnota
Afgedaan
CP 431
Baanverlegging/baanverlenging Kemport Airport
Afgedaan
TZ 479
Stand van zaken "automaatje"
Afgedaan
CP 461
Burgerparticipatie bij alle ontwikkelingen
Alert

okt

nov

dec

2020

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2021

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2022

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nader te bepalen

01-10-2019

nader te bepalen

10-10-2019

nader te bepalen

10-10-2019

Beantwoording schriftelijke vraag RvO

13-10-2019

Gemeenteraad

15-10-2019

Gemeenteraad

15-10-2019

Gemeenteraad

15-10-2019

Raadsinformatiebrief

16-10-2019 (Afgedaan)

nader te bepalen

29-10-2019

Gemeenteraad

30-10-2019

Vorige 1 3 4 5 6 7 8 9