Inloggen
Vorige 1 3

Collegeprogramma

CP 457
Behoud basisonderwijs in alle kernen en voortgezet onderwijs
Afgedaan
CP 442
vaststellen evenementenbeleid
CP 388
Omgevingswet
CP 427
Evalueren onderhoudsniveau openbare ruimte
CP 424
Herzien subsidiesystematiek en accommodatiebeleid
CP 434
VAB-beleid opstellen
CP 441
Brug voor natuur en langzaam verkeer Budel-Dorplein
CP 438
Uitwerken sportvisie
CP 405
Gebiedsvisie Neerlanden 2
CP 423
Station personenvervoer Budel-Schoot

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2021

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2022

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2024

jan

feb

maa

Uitvoeren en college informeren

23-03-2020 (Afgedaan)

Collegevoorstel

14-04-2020

Raadsinformatiebrief

21-04-2020

Collegevoorstel

30-04-2020

Collegevoorstel

15-06-2020

Collegevoorstel

30-06-2020

Gemeenteraad

30-09-2020

Gemeenteraad

30-06-2020

Gemeenteraad

07-07-2020

Gemeenteraad

30-07-2020

Collegevoorstel

31-07-2020

mijlpaal nog te bepalen

01-07-2019 t/m 30-09-2020

Vorige 1 3