Inloggen
2 Volgende

Bestuurlijke onderwerpen

BO 396
Brug voor natuur en langzaam verkeer Budel-Dorplein
BO 491
Beschikbaar stellen krediet De Schaapskooi
BO 397
Evenementenbeleid
BO 393
Sportvisie: Herzien subsidiesystematiek en accommodatiebeleid/subsidieverordening
BO 444
Woonwagenbeleid
BO 317
Opstellen gebiedsvisie Nassau Dietzkazene

2020

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2021

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2022

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2024

jan

mijlpaal nog te bepalen

31-03-2020

Gemeenteraad

14-04-2020

Raadsinformatiebrief

30-06-2020

Gemeenteraad

29-09-2020

mijlpaal nog te bepalen

31-12-2020

Gemeenteraad

30-06-2021

2 Volgende