Inloggen

Bestuurlijke onderwerpen

BO 582
Startnotitie omgevingsvisie
BO 586
Actualisatie grondbeleid
BO 587
Vaststellen subsidiebeleid (cultuur)
BO 585
Vaststellen Bestemmingsplan Baronie van Cranendonck

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2024

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2025

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2026

jan

feb

maa

apr

mei

jun

datum/soort mijlpaal nog te bepalen

01-12-2022

Gemeenteraad

13-12-2022

Raadsinformatiebrief

31-12-2022

Gemeenteraad

31-03-2023