Contrast Groter
Inloggen

Bestuurlijke onderwerpen

BO 444
Woonwagenbeleid
Alert
BO 133
Sport: Privatisering sportaccommodaties
BO 395
Sport: Uitwerking visie sport en bewegen
BO 586
Actualisatie grondbeleid
BO 582
Startnotitie omgevingsvisie
BO 585
Vaststellen Bestemmingsplan Baronie van Cranendonck
BO 688
Omgevingswet: adviesrecht en uitgebreide procedure
BO 741
Zienswijze GR Veiligheidsregio (VRBZO)
Nieuw
BO 743
Zienswijze GR GGDBZO
Nieuw
BO 744
Zienswijze GR MRE
Nieuw

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2024

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2025

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2026

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2027

jan

Gemeenteraad

07-02-2023

Gemeenteraad

07-02-2023

Informatieavond

14-02-2023 (Afgedaan)

Gemeenteraad

26-09-2023

Raadsinformatiebrief

31-03-2023

Gemeenteraad

31-03-2023

Gemeenteraad

25-04-2023

Gemeenteraad

06-06-2023

Gemeenteraad

06-06-2023

Gemeenteraad

06-06-2023