Contrast Groter
Inloggen

Bestuurlijke onderwerpen

BO 317
Opstellen gebiedsvisie Nassau Dietzkazene
Alert
BO 758
Zienswijze wijziging GR MRE
Nieuw
BO 759
Zienswijze wijziging GR ODZOB
Nieuw
BO 760
Zienswijze wijziging GR GGD
Nieuw
BO 761
Zienswijze wijziging GR Veiligheidsregio
Nieuw
BO 762
Zienswijze wijziging GR A2Samenwerking
Nieuw
BO 752
Programmabegroting 2024
BO 740
Nota duurzaamheid actualisatie
BO 754
Controleprotocol met Normenkader tbv de jaarrekening controle 2023 en de rechtmatigheidsverantwoording door het college over 2023
Nieuw
BO 755
financiële verordening 212 ex Art. 212GW
Nieuw

aug

sep

okt

nov

dec

2024

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2025

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2026

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2027

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

Gemeenteraad

31-10-2023

Gemeenteraad

31-10-2023

Gemeenteraad

31-10-2023

Gemeenteraad

31-10-2023

datum/soort mijlpaal nog te bepalen

31-10-2023

Gemeenteraad

07-11-2023

Gemeenteraad

12-12-2023

Gemeenteraad

12-12-2023

Gemeenteraad

12-12-2023